Park Górny (Atrakcje)

    Wracając do Placu Dietla widzimy, że od wschodniej strony przylega do niego Park Górny, zajmujący około10 ha. Założony został jeszcze przez Jana Kutscherę w 1824 r. i był przedmiotem szczególnej troski kolej- nych właścicieli uzdrowiska.


    Właściwy wygląd nadał mu Józef Szalay, który sprowadzał do parku rzadkie okazy drzew. Co- rocznie sadzono jak największą ilość drzew iglastych "dla wy- nagrodzenia braku większego lasu szpilkowego w najbliższym otoczeniu zakładu". Komponowano z nich gaje, skwery, sadzono mnóstwo kwietnych klombów a wszystko to, aby balsamiczna woń przeplatała się z kwiatowym zapachem. Wciąż przybywały nowe chodniki, ustawiano ławeczki, stoliki "gdzie bardzo chętnie przesiadywały panie z robótką lub książką". Powiększano z roku na rok obszar parku, dokupując od górali graniczne parcele. Na nowych terenach zakładano szkółki drzew iglastych, liściastych i krzewów, np. w 1889 r. wsadzono 10000 szczepków różnych drzew. Tworzono place do gry w krokieta. W latach osiemdzie- siątych XIX w. powstał nowy chodnik, na jednym z wyższych tarasów parkowych "pozwalający całą górną Szczawnicę w owal obchodzić, którędy będą mogli udawać się ci, którzy nie są od- powiednio ukostiumowani'. W okresie międzywojennym, duże połacie ziem położonych nad parkiem zasadzono modrzewiami a w samym parku powstały place do gry w tenisa. Współcze- sne rzeźby znajdujące się na terenie parku, wykonała w latach 1960-63 Maria Chudoba-Wiśniewska.